PUMPE  

 

Pumpe:

- sa elektro motorom ( potapajuće, standardne)

- sa SUS motorom ( benzin, dizel )

- Uz pumpe nudimo kompletrnu usisnu i potisnu granu za vodu
  kao i sistem za navodnjavanje. ( top mlaznice i stalke)

- Na poseban zahtev možemo obezbediti i pumpe za druge tečnosti.

 

   

Sistem za navodnjavanje u primeni.....