Protiv požarni aparati sa stalnim pritiskom

 

 

 

Ručni aparat za gašenje prahom

S-1A

Ručni aparat za gašenje prahom

S-2A

Ručni aparat za gašenje prahom

S-3A

Ručni aparat za gašenje prahom

S-6A

Ručni aparat za gašenje prahom

S-9A

Prevozni aparat za gašenje prahom

S-50A

Prevozni aparat za gašenje prahom

S-100A

vreme dejstva [s]

7

12

15

25

30

45

60

domet mlaza [m]

4.5

5

5

7

8

10

10

masa praha [kg]

1

2

3

6

9

50

100

masa gasa CO2 u bočici [gr]

20

36

55

120

160

2000

4500

temp. područije [C°]

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

radni pritisak [bar]

12

12

12

12

12

12

12

težina punog aparata [kg]

2.4

3.85

5.2

9.8

13

88

175

 

Ventil aparata snabdeven je indikatorom pritiska koji omogućava stalnu kontrolu radnog pritiska. Gase požare A, B, C, D i E

Pogonsko sredstvo je komprimovani gas azot. Aparati su konstruisani i izrađeni u skladu sa odredbama Evropskog

standarda EN3 za prenosne aparate za gašenje požara.