Protiv požarni standardni aparati (aparati sa bočicom)

 

 

 

Ručni aparat za gašenje prahom

S-1

Ručni aparat za gašenje prahom

S-2

Ručni aparat za gašenje prahom

S-3

Ručni aparat za gašenje prahom

S-6

Ručni aparat za gašenje prahom

S-9

Ručni aparat za gašenje prahom

S-12

Prevozni aparat za gašenje prahom

S-50

Prevozni aparat za gašenje prahom

S-100

vreme dejstva [s]

7

12

15

15

20

25

60

60

domet mlaza [m]

4.5

5

5

6

6

6

10

10

masa praha [kg]

1

2

3

6

9

12

50

100

masa gasa CO2 u bočici [gr]

20

36

55

120

160

200

2000

4500

temp. područije [C°]

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

-20 do +60

radni pritisak [bar]

12

12

12

12

12

12

12

12

težina punog aparata [kg]

1.82

4.18

5.25

11

15.4

19

101

188

 

Suvi hemiski prah se izbacuje iz aparata pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam.

Proizvedeni po standardu JUS Z C2.035, atestirani i odgovaraju nemačkim normama  za vatrogasne sprave DIN 14406

Gase požare klase B i C (napunjeni sa prahom na bazi natrijum bikarbonata), ako se pune

univerzalnim prahom gase i požare A klase.