TT – Oprema za servisiranje PP aparata

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručna stega za bočice CO2

 

Stega se koristi pri servisiranje bočica CO2 za vatrogasne S aparate.

Njome se mogu stezati bočice svih prečnika (Ř20- Ř 40 mm...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručna stega za PP aparate

 

Namenjena za ručno stezanje posuda vatrogasnih S aparata pri uvijanju i odvijanju ventila. Mogu se stezati posude Ř80-Ř200mm.

Sila se postiže preko zavojnog vretena.

 

 

 

 

 

 

Uređaj za vezivanje vatrogasnih-trevira creva

 

 

 

 

 

Pneumatska stega za PP aparate 1030

 

Namenjena za stezanje posuda vatrogasnih aparata pri uvijanju i odvijanju ventila. Korist se i pri svim drugim servisnim radnjama.

Mogu se stezati posude Ř80-Ř200.

Sila stezanja može se podešavati u zavisnosti od prečnika posude i

Kreće se od 50-200 kp. Pritisak sabijenog vazduha treba da se kreče od 5-7 bara.

dužina      širina        visina     masa
520           350mm     400mm   27kg

 

 

 

 

 

 

RUČNA KLIPNA PUMPA 1060

Služi pre svega za ispitivanje ''hladnim vodenim pritiskom'' posuda vatrogasnih ''S'' aparata i vatrogasnih cevi. Može se koristiti i za ispitivanje zaptivenosti vodovodnih i toplovodnih instalacija, razvodne mreže stabilnih p.p. sistema,gde je potrebno koristeci dotok tečnosti napuniti sistem a zatim pumpom povecati pritisak do ispitne vrednosti. Tečnost za ispitivanje je voda pritiska 1-3 bar. Priključni navoj na dovodnom cevovodu je G3/4''. Pumpa se isporučuje sa dovodnim i odvodnom cevovodom i setom priključaka za ispitivanje posuda aparata od 1-12 kg. proizvodnje Vatrosprem, Gasop, Pastor.
MAKSMALAN PRITISAK ISPITIVANJA JE 60 bar.
dužina      širina        visina     masa
380 mm   170 mm   210 mm   2,5 kg

 

RUČNA KLIMPNA PUMPA za pretakanje CO2 1080

Namenjena je za dopunjavanje gasom CO2 bočica prenosnih vatrogasnih aparata za gašenje prahom, korišćenjem uređaja za punjenje bočica. Pumpom se mogu dopunjavati i boce prenosnih vatrogasnih CO2 aparata. Bez korišćenja klasične pumpe za pretakanje CO2 bočice se mogu vrlo jednostavno dopuniti gasom. U dovodnom ventilu ugrađen je membranski ventil sigurnosti. Pumpa se isporučuje sa dovodnim i odvodnim cevovodom i dodatnim priključkom za punjenje boca prenosnih CO2 vatrogasnih aparata.
dužina      širina        visina     masa
380 mm   170 mm   210 mm   3 kg

 

ZAVOJNA KLIPNA PUMPA 1400

Koristi se za podecavanje i proveravanje ventila sigurnosti i drugih sigurnosnih uređaja. Može se koristiti za ispitivanje ventila boca za sabijanje gasova kao što su ugljendioksid, azot, kiseonik i sl. Težnost za podešavanje i ispitivanje je voda pritiska 1- 3 bar. Priključni navoj na dovodnom cevovodu je G3/4''. Pumpa se isporučuje sa dovodnim i odvodnim cevovodom. Priključak na odvodnom cevovodu je loptasti M 18 x 1,5.
MAKSMALAN PRITISAK ISPITIVANJA 400 bar.
dužina      širina        visina     masa
480 mm   260 mm   180 mm   4.5 kg

 

UREĐAJ ZA ISPITIVANJE GUMENIH CEVI VATROGASNIH APARATA 1000

Uređaj je namenjen za ispitivanje gumenih cevi vatrogasnih aparata grupe ''S'' sa ili bez mlaznice.Ispitni fluid je azot.Posredstvom redukcionog ventila pritisak ispitivanja se podešava na 20 bar.Setom pripadajućih priključaka omogućeno je ispitivanje gumenih cevi vatrogasnih aparata proizvodnje Vatrosprem,Gasop i Pastor.Uređaj se isporuđuje sa redukcionim ventilom,dovodnim cevovodom i setom priključaka za istovremeno ispitivanje dve gumene cevi.
dužina        širina        visina     masa
1050 mm   300 mm   210 mm   8 kg

     
Uređaji za ispitivanje instalacija sa specijalnim manometrom
     

 

 

 

UREĐAJ ZA PUNJENJE BOČICA CO2 1010

 

Koristi se za punjene bočica CO2 vatrogasnih aparata Vatrosprem, Pastor...

ili drugih proizvođača čije su zaptivne navrtke OK17 ili OK14.

Komplet čine: uređaj, rezervne zaptivke na glavi za punjenje, rezervne zaptivke na glavi za punjenje, ključ OK17 i OK14.

 

 

UREĐAJ ZA ISPITIVANJE GUMENIH CEVI PP APARATA 1000

 

Koristi se za ispitivanje gumenih cevi vatrogasnih aparata S grupe sa ili bez

mlaznice. Ispitni fluid je azot. Posredstvom redukcionog ventila ispitni pritisak je podešen na 20 bara. Setom pripadajućih priključaka omogućeno je ispitivanje gumenih cevi pp aparata proizvođača: Vatrosprem, Gasop, Pastor..

 

 

 

 

 

 

HIDRO PNEUMATSKA KLIPNA PUMPA 1500

 

 

 

 

 

 

 

HIDRO PNEUMATSKA KLIPNA PUMPA 1100

 

 

 

 

 

 

KMBINOVANA HIDRO PNEUMATSKA KLIPNA PUMPA 1115

 

 

 

 

 

 

 

 

KMBINOVANA HIDRO PNEUMATSKA KLIPNA PUMPA 5025