Hidranti i oprema  
 
Hidrantski ormani

 

Ormar za zidni hidrant

Dimenzije: 500x500x144 mm
Sadržaj:
1 x crevo TREVIRA ø52 od 15m
1 x mlaznica ø52
1 x priključni ventil 2" - ugaon ili drugi

 

Varijantna rešenja (staklo na vratima, bravica, inox kutija)

 

 

 

Hidrantski ormar sa kalemom tip

TT-HOK

Dimenzije:        700x700x250 mm
Sadržaj:
priključni protivpožarni ventil 2"
priključno gumeno crevo Ø25 L=1m
kalem na okretnoj konzoli sa gumenim
crevom Ø25 L=25m i obrtnim priključkom
mlaznica Ø25 sa zasunom

detaljno...

Ormaric za PP aparate sa staklenim frontom i bravicom

S6 540x295x250

S9 667x295x250

 

 

Ormar za podzemni hidrant

Dimenzije: 1080x1080x144
Sadržaj:
1 x hidrantski nastavak B/2C
4 x crevo TREVIRA ø52 od 15m
2 x mlaznica ø52
1 x ključ za hidrant ø34
1 x ključ ABC 1 x ključ C

 

 

Ormar za nadzemni hidrant

Dimenzije: 1080x564x252
Sadržaj:
4 x crevo TREVIRA ø52
2 x mlaznica ø52
1 x ključ za nadzemni hidrant
1 x ključ ABC 1 x ključ C

Ormari specijalne izrade
   
 

 

 
 

Nadzemni hidranti:

DN80 PN 16

DN100 PN 16

Varijantna rešenja sa različitom dubinom ugradnje.

Varijantna rešenja sa lomljivom spojnicom.

 

Hidrantski nastavci:

Jednokraki C/C, B/B

Dvokraki B/2C

 

Ugaoni ventili sa stabilnom spojkom, gibljiv nastavci,

Ključevi za vatrogasne armature: standardni, siluminski, čelični (hidrantski ključevi, ključ za spojnicu ABC, nastavak za ključ, itd...)